Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

anachronicWitcher
6043 d5ef
Reposted fromdusix dusix viaMigotliwa Migotliwa

December 21 2017

anachronicWitcher
3368 bf08 500
Reposted fromAlcea Alcea viagreywolf greywolf
0108 58be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaviajero viajero
anachronicWitcher
9125 e85a
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viagreywolf greywolf
anachronicWitcher
Reposted fromfresia fresia viadzony dzony
anachronicWitcher
4363 ea4d
Reposted fromMuppet Muppet viagreywolf greywolf
anachronicWitcher
7224 584e
(::
Reposted fromgreenloud greenloud viagreywolf greywolf
anachronicWitcher
anachronicWitcher
2761 9ef1 500
2900 c291
Reposted fromdivi divi viaviajero viajero
anachronicWitcher
anachronicWitcher
1961 bbda
Reposted fromcountingme countingme viagreywolf greywolf
anachronicWitcher
0497 7e7a
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viagreywolf greywolf
anachronicWitcher
4485 1d91
Reposted fromcompromise compromise viagreywolf greywolf
anachronicWitcher
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viaviajero viajero
anachronicWitcher
5222 cdf7
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viagreywolf greywolf
anachronicWitcher
8240 ae05 500
Reposted fromverronique verronique viaviajero viajero
anachronicWitcher

O czym myślisz?
- O niczym. Przepraszam, ale jestem na pełnym morzu. Ty jesteś moją latarnią. Nie gaśnij.

 

— Federico Moccia
Reposted fromtinks tinks viaviajero viajero
anachronicWitcher
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viaviajero viajero
anachronicWitcher
6635 f09f 500
Reposted frommyrla myrla viaviajero viajero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl